خانه / شکایت از سایت / شکایت از کارکنان سایت

شکایت از کارکنان سایت

برای رضایت مشتریان و رعایت حقوق کاربران این بخش اختصاص داده شده است به شکایات از کارکنان سایت که شما میتوانید از فرم زیر شکایت خود را از کارکنان سایت مطرح کنید.

این پیغام مستقیم به مدیر سایت ارسال میشود و بررسی های لازم انجام میشود. لطفا ما را در ارائه بهتر خدمات همراهی کنید.